עורך דין פלילי שי רודה הוציא סוחר סמים שמכר לסוכנת סמויה בעבודות לתועלת הציבור. ישראל היום, 03.09.09

כותרת הכתבה – השוטרת הסמויה הדיחה לדבר עבירה

ביה"מ השלום קבע: השוטרת פיתתה בן מיעוטים למכור לה סמים. הנאשם לא נשלח למאסר.

שוטרת סמויה הדיחה לעבר עבירה עורך דין פלילי צבאי שי רודה