עורך דין צבאי שי רודה הוציא חיילת שזייפה עשרות גימ"לים ונעדרה מהשירות לתקופה ארוכה בשלושה חודשים בעבודות צבאיות. ישראל היום, 13.11.11

כותרת הכתבה – חיילת זייפה גימלי"ם ונשלחה ל-90 יום בכלא

בית הדין הצבאי של פיקוד העורף גזר בשבוע שעבר 90 ימי מאסר בפועל, שירוצו בעבודות צבאיות, 90 ימי מאסר על תנאי לשנתיים והורדה לדרגת טוראי, על חיילת שנעדרה מהשירות 177 ימים וזייפה גימלי"ם של 66 ימים נוספים.

זייפה גימלים ונשלחה ל90 יום בכלא עורך דין צבאי שי רודה