עורך דין צבאי שי רודה זיכה חייל בהחזקה ושימוש בסם. ידיעות אחרונות, 25.6.13

כותרת הכתבה – החייל הודה בהחזקה ובשימוש בסם – וזוכה

חייל, שבתיקו נמצא חשיש ובוא הודה כי הסם שייך לו וכי השתמש בו, זוכה בדין בשל מחדלי המשטרה.

חייל הודה בהחזקה ובשימוש בסם וזוכה עורך דין צבאי שי רודה