עורך דין צבאי

עורך דין צבאי – המשפט הצבאי:

עורך דין צבאי הינו עו"ד המתמחה בתחום של המשפט הצבאי. במדינת ישראל על המשרתים בצבא, הן אלו אשר בשירות סדיר, והן אנשי מילואים וקבע חל חוק השיפוט הצבאי משנת התשט"ו-1955, המעניק לבתי דין צבאיים סמכויות שיפוטיות לטיפול בעבירות אשר בוצעו על ידי המשרתים בצבא בעת ביצוע העבירה. בבתי הדין הצבאיים יושבים קצינים אשר הוסמכו לכך, לאו דווקא בעלי רקע השכלתי משפטי, וכן קצינים שהינם משפטנים בהשכלתם. בית הדין הצבאי מוסמך לשפוט בעבירות פליליות בלבד, ומכאן שגם עו"ד הצבאי הינו בהגדרה עורך דין פלילי. מערכת בתי הדין הצבאיים מורכבת מבתי דין של ערכאה ראשונה הכוללים בתי דין קבועים (בית הדין המיוחד, בתי דין מחוזיים) ותאורטית גם בתי דין המוקמים אד הוק (בית דין שדה ובית דין ימי) ומבית דין צבאי לערעורים.

הנאשם במשפט צבאי:

הנאשם, החייל/קצין אשר עומד למשפט בבית הדין הצבאי בשל עבירה אותה ביצע, עבירה הנכללת בסדר הדין הפלילי, זכאי לייצוג על ידי הסניגוריה הצבאית, או לחילופין על ידי עורך דין אזרחי המתמחה בתחום המשפט הצבאי. עורך דין צבאי חייב באישור מיוחד להופעה בבתי הדין הצבאיים, אישור המנופק על-ידי וועדה מיוחדת שזהו תפקידה.על פי חוק, לבתי הדין הצבאיים כפופים גם, מעבר לחיילי ומפקדי הצבא, מלשב"ים-מועמדים לשירות בטחוני, וכן אזרחים עובדי צה"ל, אשר גם הם נמצאים תחת מרות המשמעת והחוק הצבאי. העמדה לדין בבית הדין תהיה בהתאם לשיקול דעת הפרקליט הצבאי או בעבירות חמורות שהדין המשמעתי אינו חל עליהן. התהליך של ההעמדה לדין צבאי מתחיל בחקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, חקירה אשר ממצאיה מועברים לפרקליטות הצבאית או לחלופין בחקירת קצין בודק מטעם היחידה (בעבירות קלות) שממצאיו מועברים לידי הפרקליטות. אם הפרקליטות מחליטה להגיש כתב אישום אזי הוא מועבר לבית הדין הצבאי.

משפט צבאי ורישום פלילי:

בעוד שבבתי המשפט האזרחיים, נתונה בידי השופטים הסמכות לקבוע שהרשעה בעבירה תישא רישום פלילי מופחת וזאת באמצעות מנגנוני אי-הרשעה, לבתי הדין הצבאיים אין סמכות חקוקה שכזו, וזאת בשל היעדר מסגרות שיקום בצבא. בעבר, נקבע כי לבית הדין הצבאי אין סמכות להמיר את סעיף העבירה המיוחס לנאשם ולקבוע כי העבירה לא תישא רישום פלילי, גם אם הוא סבור שכך צודק ונכון לעשות. סמכות זו, כך קבע בית הדין, נתונה לתביעה הצבאית בלבד. בית המשפט העליון אימץ קביעה זו, לפיה ההחלטה אם להגיש כתב אישום, הנושא רישום פלילי, נמצאת אך בידי התביעה הצבאית.
במספר הזדמנויות נטען בפני בתי הדין הצבאיים, כי יש בסמכותם להמיר את סעיף האישום לסעיף אישום ללא רישום פלילי, על פי דוקטרינת "ההגנה מן הצדק", עם זאת לא ניתנה עד כה כל החלטה של בית הדין לערעורים, או של בית המשפט העליון, המאשרת סמכות זו.

עורך דין צבאי שי רודה:

עו"ד צבאי שי רודה הינו בעל ניסיון של קרוב לעשור בטיפול בתיקים הקשורים לסדר הדין הצבאי. עורך דין צבאי שי רודה הינו בעל מקצועיות רבה, ידע ובקיאות שלא יסולאו בפז בכל האמור בסדר הדין הצבאי, ההליכים של המשפט הצבאי, הפרוצדורות וכיצד יש לנקוט בכל מקרה לגופו.יתרונו של עורך דין צבאי שי רודה טמון גם בניסיונו האזרחי בתחום המשפט הפלילי, שכן המשפט הצבאי נסוב רובו ככולו סביב סדר הדין הפלילי בגינו עומדים הנאשמים, החיילים והקצינים, למשפט בפני בית דין צבאי. החשיבות הרבה שיש למקצועיותו של עו"ד צבאי באה לידי ביטוי ביתר שאת בכל האמור בענישה שיש בסמכות בתי הדין הצבאיים לגזור, ענישה שהינה לעיתים בעלת השפעות מרחיקות לכת, ואף ברות רישום במרשם הפלילי האזרחי. עורך הדין צבאי שי רודה עבר קורס מיוחד בתחום של המשפט הצבאי, קורס שהועבר ע"י הפרקליט הצבאי הראשי דאז, ומייצג חיילים בשירות סדיר/מילואים בכל סוגי העבירות הצבאיות והאזרחיות, כגון: עבירות סמים, עריקות ונפקדות של חיילים, ביזה, הוצאת רכוש או נשק מרשות הצבא, שימוש בלתי חוקי בנשק, אובדן נשק וציוד לחימה, אלימות ואיומים של חיילים כלפי מפקדיהם, התרשלות במילוי תפקיד, עבירות ריגול, וכו'.