השדרנית והזמרת מרגלית צנעני העידה שנתיים לאחר שעל-פי האישום הורה אבנר הררי להניח מטען ברכבה – לאחר שסירבה להשמיע את שיריו.  Ynet ,17.06.19

השדרנית והזמרת מרגלית צנעני העידה שנתיים לאחר שעל-פי האישום הורה אבנר הררי להניח מטען ברכבה – לאחר שסירבה להשמיע את שיריו.  Ynet ,17.06.19

שדרנית והזמרת מרגלית צנעני העידה שנתיים לאחר שעל-פי האישום הורה אבנר הררי להניח מטען ברכבה - לאחר שסירבה להשמיע את שיריו