עורך דין צבאי שי רודה הוציא לוחם שגנב מצה"ל אמצעי לחימה רבים בחודש מאסר בפועל. ישראל היום, 29.7.10

כותרת הכתבה – חלקי טיל לאו מתחת למיטה

לוחם צה"ל גנב במשך חצי שנה רימונים, מחסניות וחלקי פצצות. עונשו: חודש מאסר בפועל.

לוחם צה׳׳ל גנב רימונים מחסניות וחלקי פצצות עו׳׳ד צבאי פלילי שי רודה