קובי מוסא יעיד על הניסיון לחסל אותו.כשלוש שנים לאחר שהמשטרה נטרלה מטען שהונח מתחת לרכבו, כדורגלן העבר יעיד בשיחת וידאו מיוחדת מארה"ב.בעדותו במשטרה ציין שם של אדם בו הוא חושד.  ONE ,17.12.19

כשלוש שנים לאחר שהמשטרה נטרלה מטען שהונח מתחת לרכבו, כדורגלן העבר יעיד בשיחת וידאו מיוחדת מארה"ב.בעדותו במשטרה ציין שם של אדם בו הוא חושד.  ONE – 17.12.19