עבודות שירות

לא פעם נתקלתם במונח "עבודות שירות", במאמר הבא ניתן הסבר מהן עבודות שירות, מתי בית משפט ראשי לגזור עונש שיבוצע בדרך של עבודות שירות, מהי משך התקופה שניתן לבצע בעבודות שירות, כיצד יבוצע עונש בעבודות השירות ומתי ניתן להפסיק לבצע את העונש בעבודות שירות.

מהן עבודות שירות

לפי סעיף 51ב. (א) לחוק העונשין – נשיאת מאסר בעבודות שירות: בית משפט שגזר על נאשם עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שישה (6) חודשים, ראשי להחליט, בעת מתן גזר הדין, שהנאשם יישא את עונש המאסר, כולו או חלקו בעבודות שירות.

בית המשפט לא יחליט שהנאשם יישא את עונש המאסר בדרך של עבודות שירות, אלא אם קיבל לפני חוות דעת של הממונה על עבודות שירות (קצין בשירות בתי הסוהר) שהנאשם מתאים לבצע עבודות שירות, סוג העבודה והשעות שבהן תבוצע.

בנוסף, בית המשפט צריך לקבל את הסכמת הנאשם לבצע את תקופת המאסר שנגזרה עליו בעבודות שירות ובהתאם לתנאים שנקבעו בחוות דעתו של הממונה.

ביצוע עבודות השירות יהיו ברציפות במהלך כל תקופת העונש, חמישה ימים בשבוע, שמונה שעות בכל יום. על עונש שקבע בית המשפט שיבוצע בעבודות שירות אין הפחתת שליש.

הפסקה של עבודות השירות:

קצין בשירות בתי הסוהר רשאי, לאחר שנתן לנאשם את זכות השימוע, להחליט כי עבודתו של הנאשם תופסק וכי הוא יישא את יתרת עונשו מאחורי סורג ובריח בבית הסוהר, אם נתקיימו אחד מאלה:

  • הנאשם לא התייצב לעבודות השירות או נעדר מהעבודה ללא אישור.
  • הנאשם אינו מבצע כראוי את עבודות השירות או לא מתנהג בצורה המניחה את הדעת.
  •  הנאשם לא ציית להוראה של הממונה על עבודות שירות או לא קיים חובה המוטלת עליו.
  • הנאשם נתון במעצר או משוחרר בערובה בתנאים שאינם מאפשרים את התייצבותו להמשך ביצוע עבודות שירות.


חשוב לדעת
– נאשם שבית משפט קבע כי הוא יישא את עונשו בעבודות שירות הוא אסיר לכל דבר ועניין, רק שבמקום לשאת את העונש בבית סוהר הוא מבצע את העונש בעבודות שירות. לכן לפני חקירה במשטרה יש להתייעץ עם עורך דין פלילי שמתמחה במשפט הפלילי. עורך דין פלילי מקצועי ייעץ לך כיצד להתנהג בחקירה הפלילית שמנהלת כנגדך במשטרה ובכך יכול למנוע ממך הרבה עוגמת נפש בעתיד. עורך דין פלילי מקצועי יכול למנוע את מעצרך והכי חשוב, עורך דין פלילי מקצועי יכול למנוע הגשת כתב אישום כנגדך בעתיד.

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי שי רודה בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי על כל רבדיו.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי רודה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

שד' שאול המלך 8,
בניין "בית אמות משפט", תל אביב
טל': 6938555 – 03, פקס: 6938557 – 03,
נייד: 2292229 – 050
דוא"ל: shairodalaw@gmail.com

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.