ביטול כתב אישום פלילי

התביעה המשטרתית או הפרקליטות, מפעילה את שיקול דעתה באם להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם לאחר שבוחנת את חומר הראיות בתיק. כאשר התביעה המשטרתית או הפרקליטות מוצאת כי התיק אינו נופל בגדר אחת מעילות הסגירה הקבועות בחוק, כגון: חוסר בראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה, אז יוגש כתב אישום פלילי כנגד אותו אדם.

כתב אישום פלילי נושא בראשו את בית המשפט בו יידון התיק, פרטי הנאשם והמאשימה. בחלקו השני מפרט את האישומים בהם מואשם הנאשם והעובדות המגבשות אותם. בחלקו השלישי מפרט את עדי התביעה להוכחות העובדות והעבירות.

בעבירות מסוג פשע (שהעונש בגינן שלוש שנות מאסר ומעלה) מחויבת התביעה המשטרתית או הפרקליטות, על פי חוק, לשלוח לחשוד הודעה בדבר קבלת חומר החקירה מהמשטרה, והודעה על זכותו להגיש, תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, טיעונים בכתב מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום פלילי כנגדו. הליך זה נקרא בעגה המקצועית זכות השימוע או זכות הטיעון.

ביטול כתב אישום פלילי או חזרה מכתב אישום פלילי:

לאחר הגשת כתב אישום פלילי, עורך דין פלילי יכול לפעול לביטול כתב האישום בהצגת טיעוניו לתביעה המשטרתית או לפרקליטות. במידה ויתקבלו הטיעונים הדבר יוביל לחזרה מכתב אישום פלילי או לחזרה בחלק מהאישומים שפורטו בכתב האישום.

עם תחילת המשפט, יכול עורך דין פלילי לטעון בפני בית המשפט גם טענות מקדמיות, שיובילו לביטול אישום פלילי אחד או יותר מכתב האישום או לביטול כתב האישום כולו.

טענות מקדמיות שונות ייטענו לפי העניין, לאחר שעורך דין פלילי בחן באופן יסודי את חומר הראיות בתיק, ולכן החשיבות הקריטית לעורך דין שמתמחה במשפט הפלילי גם בשלב קריטי זה. בין הטענות המקדמיות שניתן לטעון – טענת התיישנות, חסינות, טענת העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה, טענות לפגם או פסול בכתב האישום וטענת "הגנה מן הצדק".

טענות מקדמיות מסוימות יכול הנאשם לטעון גם בשלב אחר של המשפט, אולם רק ברשות בית המשפט.

במידה והתביעה המשטרתית או הפרקליטות חזרה מכתב אישום פלילי טרם תשובת הנאשם לאישומים, יבטל בית המשפט את כתב האישום. במידה והתביעה המשטרתית או הפרקליטות חזרה מכתב אישום פלילי לאחר תשובת הנאשם לכתב האישום, יזוכה הנאשם מאישום פלילי המיוחס לו בכתב האישום.

בכל שלב במשפט עד להכרעת הדין, רשאי בית המשפט בהסכמת הצדדים ולבקשתם (התביעה או הפרקליטות והנאשם באמצעות עורך דין פלילי), להורות על ביטול כתב אישום פלילי, והתוצאה במקרה זה תהא כאילו מעולם לא הוגש כתב אישום פלילי כנגד הנאשם.

הצלחות של עו"ד פלילי שי רודה בתחום ביטול כתב אישום:

עורך דין פלילי שי רודה ביטל כתב אישום של החזקת סם בגין חיפוש לא חוקי. ישראל היום, 14.07.13
עורך דין פלילי שי רודה ביטל כתב אישום נגד אישה שהואשמה בתקיפה של בעלה. ידיעות חולון בת ים, 19.10.12
עורך דין פלילי שי רודה ביטל כתב אישום על החזקת חשיש בכמות גדולה בגלל חיפוש לא חוקי. צומת השרון, 12.10.12
עורך דין פלילי שי רודה ביטל כתב אישום כנגד נאשם שגנב מצבר מרשת אוטו דיפו ותקף עובד. ידיעות חולון בת ים, 16.3.12

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי שי רודה בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי על כל רבדיו.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי רודה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

שד' שאול המלך 8,
בניין "בית אמות משפט", תל אביב
טל': 6938555 – 03, פקס: 6938557 – 03,
נייד: 2292229 – 050
דוא"ל: shairodalaw@gmail.com

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.