עבירות זנות ותועבה

עבירות זנות ותועבה הינן עבירות חמורות אשר בצידן קבוע עונש מאסר לשנים רבות. עבירות זנות והתועבה הינן עבירות רחבות אשר חולשות על תחומים רבים, ומחולקות למספר קטגוריות כגון: סרסרות, הבאת אדם לידי מעשה זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות, והשכרת מקום לשם זנות.

עבירת סרסרות:

מי שמחייתו, כולה או מקצתה, דרך קבע או בתקופה כלשהי על רווחי אדם העוסק בזנות. מי שמקבל ביודעין מה שניתן בעד מעשה זנות של אדם או חלק ממה שניתן כאמור.

אין מדובר במי שכל מחייתו על רווחיה של זונה, ודי בכך שרווחיה של זונה מהווים חלק ממקור פרנסתו. כמו כן, אין צורך שדרך החיים על רווחיה של זונה יהיה אצלו לאורך חיים קבוע, ודי בכך שאותו אדם חיי על אותם רווחים תקופה מסוימת.

העונש על עבירות סרסרות למעשי זנות ותועבה הינו עד 5 שנות מאסר.

עבירות זנות ותועבה

הבאת אדם לידי מעשה זנות:

שידול אדם למעשי זנות, היינו עשיית מעשה המכוון להביא אישה לעשיית מעשה זנות.

מעשה זנות – מעשה של שימוש בגוף האישה בתשלום לשם סיפוק התאווה המינית , ולאו דווקא ב"במשכב אישה בדרך הטבע" אלא, בכל דרך המביאה לסיפוק מיני, ובלבד שהדבר כרוך במגע אם גוף האישה.

העונש על עבירה של הבאת אדם לידי מעשי זנות הינו עד 5 שנות מאסר.

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות:

שידול אדם לידי עיסוק בזנות, להבדיל מהבאת אדם לידי מעשי זנות מתאפיינת בקביעות המעשה להבדיל מאירוע בעל אופי חד פעמי.

עיסוק בזנות – מצביעה על פעילות המתאפיינת ב"קביעות" ההולמת משלח יד, להבדיל ממעשה המבטא עקרונית אירוע בעל אופי חד פעמי, גם אם הוא חוזר על עצמו. מדובר כאן בזנות כתעסוקה, להבדיל מנקיטה בה, ואפילו מספר פעמים , באורח מקרי או מזדמן.

העונש על עבירה של הבאת אדם לידי עיסוק בזנות הינו עד 7 שנות מאסר.

ייבוא זנות לארץ – נסיבה מחמירה – מי שגורם לאשה להפסיק להתגורר באותו מקום, לעזוב את מקום מגוריה, את אזור מחייתה, והוא מתכוון בכך להביאה לידי עיסוק בזנות.

העונש על עבירת ייבוא זונות לארץ הינו עונש מאסר עד 10 שנים.

השכרת מקום לשם מעשי זנות:

מי שמשכיר או מחדש שכירות של מקום, כהוא יודע שהמקום משמש או ישמש לאישה למעשי זנות, או מי שאינו מפסיק השכרתו של מקום, לאחר שנודע לו שהוא משמש או ישמש לאישה למעשה זנות ובידו לעשות כן.

מקום – כל מקום שהוא, בין מבנה ובין שלא במבנה, לרבות כלי רכב וכלי שיט.

העונש על עבירה של השכרת מקום לשם מעשי זנות הינו עונש מאסר עד 6 חודשים.

ראו גם: עבירות איומים וסחיטה | סחר בבני אדם

הצלחות של עורך דין פלילי שי רודה בתחום עבירות זנות ותועבה:

עורך דין פלילי שי רודה מייצג חשודים בעבירות של שידול קטינים לעיסוק בזנות. ידיעות אחרונות, 03.04.14

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי שי רודה בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי על כל רבדיו.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי רודה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

שד' שאול המלך 8,
בניין "בית אמות משפט", תל אביב
טל': 6938555 – 03, פקס: 6938557 – 03,
נייד: 2292229 – 050
דוא"ל: shairodalaw@gmail.com

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.