עורך דין צבאי בתל אביב – עו"ד שי רודה

לצבא הגנה לישראל מערכת שפיטה נפרדת ממערכת השפיטה האזרחית, שחלה על עבירות צבאיות וגם על עבירות פליליות אזרחיות, ומייצגים בה רק מי שהוסמך להיות עורך דין צבאי. ההפרדה חלה בכל השלבים, מרגע הגשת התלונה, גם בעת שמתבצעת חקירה פלילית המבוצעת ע"י מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת), וגם בסדרי הדין, לכן יש חשיבות רבה בבחירת עו"ד צבאי הבקיא בחוק השיפוט הצבאי.

ישנן עבירות מיוחדות בחוק השיפוט הצבאי, עבירות שאינן חלות על אזרח, וישנן גם הגנות מיוחדות בחוק השיפוט הצבאי, הגנות אינן חלות על אזרחים, כך גם בהליכים השונים שלאחר מתן גזר הדין, לכן ישנה חשיבות נוספת להתייעץ עם עורך דין צבאי מיומן בחוקים הייחודיים לשיפוט הצבאי.

עו"ד צבאי בתל אביב שי רודה מסביר על עבירות צבאיות ועל ההליך הפלילי בבית הדין הצבאי:

למעשה, בצה"ל ישנה רשות מבצעת ורשות שופטת, ובעוד שבעבר ההליך הפלילי הצבאי היה מופרד מההליך הפלילי האזרחי, כיום יש מגמה לשלב בין שני הגופי וליצור סינרגיה, כמובן תוך הכרה בהליך ובעבירות המיוחדות של השפיטה הצבאית, לפיכך, חשיבות נוספת היא להיות עורך דין צבאי שבקיא במשפט הפלילי האזרחי.

בית הדין הצבאי מוסמך לשפוט חיילים על מגוון רחב של עבירות כאשר העוברים על עבירות אלו הינם חיילים בסדיר בקבע או במילואים, ולעיתים אפילו אזרחים עובדי צה"ל שיכולים להיות מיוצגים על ידי עו"ד צבאי. המשפט הצבאי, כמו גם הדין המשמעתי (כאשר חייל נשפט ע"י מפקדו ביחידה ולא על ידי בית דין צבאי) מצריך מקצועיות מיוחדת מצד עורך דין תוך בקיאות במערכת המשפט הצבאית והחוקים הרלוונטיים.

חשוב לציין, כי בעבירות צבאיות העונשים הינם חמורים יותר ובעלי השלכות מרחיקות לכת מאשר על אותה עבירה שזו נעברת כשהנאשם אזרח והוא נשפט על העבירה בבית משפט אזרחי, והרשעות של בית הדין הצבאי בחלק מהעבירות גוררות אחריהן רישום במרשם הפלילי האזרחי, וגם כאן באה לידי ביטוי מקצועיותו של עו"ד צבאי שיכול לשנות את סעיף האישום כך שלא יגרור אחריו רישום במרשם הפלילי האזרחי.

דוגמה ברורה לכך הינה עבירות של שימוש בסמים בצה"ל, בבתי משפט האזרחיים עבירה של שימוש בסמים גוררת אחריה, בדרך כלל, מאסר על תנאי וקנס כספי, בעוד שעבירה של שימוש בסמים בצה"ל גוררת אחריה מאסר בכלא ולתקופות לא קצרות, כאשר שימוש בתוך בסיסי צה"ל מחמיר את הענישה. תפקידו של עורך דין צבאי להילחם על כל שימוש ושימוש בסמים שמופיע בכתב אישום תוך ראיה עתידית שרישום פלילי זה יוכל להימחק מהמרשם הפלילי ולא יהווה מכשול כשהחייל ישתחחר משירות הצבאי.

מעט על הליך השיפוט והדין הצבאי

בתי הדין הצבאיים הינם אוטוריטה שיפוטית פנימית של צה"ל, שקיימת מכוח השיפוט הצבאי. מערכת מזו הינה אוטונומית ואינה קשורה למערכת המשפטית של מדינת ישראל. מי אם כן אמון על אכיפת החוק הצבאי? מי מוסמך לחקור? לייצג, חייל בפני מערכת השיפוט הצבאית?

ישנם שלושה גופים שהם התשובה לשאלות:

משטרה צבאית חוקרת

יחידה השייכת לחיל המשטרה הצבאית והיא מהווה מוסד החקירה הראשי המטפל בעבירות שונות של חיילים.

הפרקליטות הצבאית

מוסמכת להחליט בהתאם לחומרת העבירה, האם להעביר את התיק לבתי הדין צבאיים לצורך טיפול ע"י עורך דין צבאי.

בתי הדין הצבאיים

בתי הדין הצבאיים בעצמם שהם בעצם בתי המשט של המערכת הצבאית ואמונים על הכרעת הדין וגזר הדין של הנשפטים בפניהם.

עורך דין צבאי
עורך דין צבאי

סמכויות בתי הדין הצבאיים

בסמכותם של בתי הדין הצבאיים, לשפוט כל חייל בצה"ל המשרת בסדיר או במילואים, בגין כל עבירה שמעוגנת בחוקי מדינת ישראל, או בגין עבירות שהתבצעו בכל אחר מחוץ לישראל, בזמן מלחמה או שלום והינן נחשבות כעבירה בפני החוק הבינלאומי. על עבירות שאינן צבאיות, יש לבתי הדין הצבאיים סמכות שיפוט המקבילה למערכת השיפוט האזרחית. מקרים כאלה, נבחנים על ידי הפרקליטות הצבאית בהתאם לקורלציה של העבירה לשירות הצבאי, ועל פי זה נקבע היכן יועמד החייל לדין. בין אם בבית דין צבאי, או בבית משפט אזרחי.

סמכותם של בתי הדין הצבאיים מתרחבת גם לשפיטת נאשמים שאינם משרתים בצה"ל. נאשמים אלו, לרוב, הינם כאלה שעבדו בצה"ל עפ"י חוזה – אזרחים עובדי צה"ל, או שקבלו ציוד לחימה צבאי מצה"ל, או שהינם אנשי מילואים שבזמן המשפט אינם בשירות מילואים פעיל (שמ"פ).

הליך השיפוט הצבאי

ההליך השיפוטי של בתי הדין הצבאיים מתחיל למעשה בכתב אישום המוגש בהוראה של פרקליט צבאי. כאשר מיידעים את הנאשם על כתב האישום, הוא גם מיודע על כך שהוא זכאי לייצוג משפטי. הנאשם זכאי לייצוג משפטי חינם מטעם הסנגוריה הצבאית. יחד עם זאת, הוא יכול לבחור להיות מיוצג ע"י עורך דין צבאי מטעמו אשר מתמחה בדין הצבאי והינו מוסמך לייצג לקוחות אל מול בתי הדין הצבאיים.

תחומי התמחות של עו"ד צבאי שי רדה

עורך דין צבאי שי רודה, מתמחה במשפט הצבאי ובדין המשמעתי, עבר קורס מיוחד על המשפט הצבאי שהועבר ע"י הפצ"ר (הפרקליט הצבאי הראשי) לשעבר תא"ל דב שפי באוניברסיטת בר אילן, ומייצג חיילים בשירות סדיר/מילואים בכל סוגי העבירות הצבאיות והאזרחיות, כגון: סמים, עריקות, נפקדות, שימוש בלתי חוקי בנשק, ביזה, הוצאת רכוש או נשק מרשות הצבא, שימוש בלתי חוקי בנשק, אובדן נשק, אלימות ואיומים כלפי מפקד, התרשלות במילוי תפקיד, עבירות ריגול, וכו'.

הערך המוסף של שי רודה

עו"ד צבאי שי רודה מביא איתו ערך מוסף שלא יסולא בפז והוא מחד ניסיון רב שנים בניהול עשרות רבות של תיקים בתחומים שונים ומגוונים של המשפט הצבאי, החל מסחר בנשק וחלה בעבירות עריקות. מאידך עורך דין צבאי רודה נוהג בכל לקוח במידת הרגישות והאכפתיות כאילו היה לקוח יחיד, מקשיב למצוקותיו, ועושה ימים כלילות בטיפול המשפטי בתיק.

המשפט הצבאי הן בפאן הנזיקי שבו, שעיקרו תחום התביעות כנגד משרד הביטחון,  והן בפאן הפלילי שלו-עבירות אלימות, סמים, נשק וכדומה, שונה בתצורת ההתנהלות ובלוחות הזמנים בהם קורים דברים, ומתקבלות החלטות. כפועל יוצא מכך יש חשיבות מכרעת בהבנה רחבה מאוד של מערכת השיפוט הצבאית ובתי הדין הצבאיים, ובמקום הזה באה לידי ביטוי ביתר שאת עבודתו המקיפה והמגוונת של עו"ד צבאי שי רודה לאורך השנים במשפטים צבאיים ,מול הרכבים שונים ומגוונים בשלל סוגי עבירות.

עורך דין צבאי שי רודה מכיר על בוריים ניואנסים ופרוצדרות אלו, ובשל כך משכיל לנהל תיקים של נאשמים בתחום המשפט הצבאי בצורה יעילה מאוד, מהירה, אשר מביאה לסיומם לרוב על הצד הטוב ביותר שניתן בהתחשב בסיטואציות, תיקים ועבירות שונים, גם את המקרים הקשים בהם.

חשיבותו של עורך דין צבאי בסגירת תיק על עבירה בעת השירות הצבאי

לשירות הצבאי במדינת ישראל יש חשיבות מכרעת על העתיד המקצועי בכלל, ועל הסיכוי לקריירה פוליטית, ביטחונית ומודיעינית בפרט. ככלל בהגיע מועמד להיבחן למקומות עבודה שונים, וביתר שאת לכאלו בעלי סיווג ביטחוני רגיש, בשירות המדינה וכדומה, כתם מתקופת השירות הצבאי יכול לטרפד את הניסיון לבנות קריירה כגון זו ללא יכולת לשנות זאת. גם באם המועמד ביצע שירות איכותי, קרבי ו/או פיקודי, עבירה בה הואשם בעת שירותו הצבאי, משפט צבאי בו היה נאשם, חקירה של משטרה צבאית חוקרת, או כל עבירה שיש בה גוון פלילי בעת שירותו קרי-הטרדה מינית, חשד לאונס, פגיעה גופנית, גנבה, פגיעה ברכוש, סחר בנשק, עבירות סמים ואלכוהול, ועוד עבירות.

כל הנ"ל מהווים כתם בעברו של המועמד ויש בהם כדי לפגוע ביכולתו להתברג במקומות עבודה שונים ומגוונים הן במגזר הפרטי, הן במגזר הציבורי, על אחת כמה וכמה בתפקידים ביטחוניים ובשירות המדינה.

חשיבותו של עורך דין צבאי מומחה בסגירת תיק
עו"ד לעינייני צבא

על כן ישנה חשיבות מכרעת בטיפול נכון ומקצועי של עורך דין צבאי שהתמחותו היא בתחום המשפט הצבאי. באם עו"ד צבאי הינו גם עורך דין פלילי מומחה, אז הסיכוי שלו להכיר את כלל המעטפת של העבירות בהן מועמד נאשם היא רבה הרבה יותר, שכן ישנה חפיפה בלתי ניתנת להפרדה בין סדר הדין הפלילי לבין המשפט הצבאי, ורובן המכריע של עבירות הנעשות בכסות של שירות צבאי, בין אם שירות סדיר, שירות קבע או אזרח עובד צה"ל הינן עבירות בעלות נופח פלילי אשר מתויגות כעבירה במשפט הצבאי בשל המעמד והשיוך הצבאי של הנאשם.

עורך דין צבאי טוב יידע לפעול נמרצות ,ללא לאות ובהבנת הקונטקסט הנרחב של משמעות "הקלון" הנלווה למבצע העבירה בהמשך הקריירה האזרחית שלו, ויפעל למזער את הענישה כמו גם להסיר את הכתם/הקלון אשר יכול לפגוע ברזומה של הנאשם וביכולתו להתברג בתפקידים משמעותיים ובכלל בשוק העבודה בישראל.

עו"ד צבאי שי רודה נתקל במהלך הקריירה שלו בעשרות רבות של מקרים ועבירות שנעשו במקרים רבים בשל משובת נעורים, או חוסר מחשבה בהירה והבנת השפעה והמשמעות של העבירה על עתידו של אותו חייל, ופעל ללא לאות לניקוי אותו כתם שדבק בהם בשל האישומים אל מולם ניצבו. רבים מלקוחותיו של עו"ד צבאי שי רודה בתחום של המשפט הצבאי חבים לו מעבר למקרים של זיכוי מלא, את ניקוי שמם ,משהו שלא ניתן לאמוד כלל בכסף.

נקודות חשובות

עורך דין צבאי בישראל מוצא עצמו לא אחת נדרש לעמוד בסוגיות ובפרשיות אשר תופסות כותרות בשל רגישות החברה הישראלית והטאבו השורר בה, בכל האמור לצה"ל, טוהר המידות שלו ועוד.

צה"ל, בהיותו ולא רק על הנייר, צבא הדוגל בטוהר מידות של חייליו, ושם דגש רחב על אי פגיעה פיזית או רכושית של חייליו באוכלוסייה אזרחית באזורים בהם הצבא נמצא ,כמו גם נאה דורש ונאה מקיים בתוך הצבא עצמו. כפועל יוצא מכך ,רואה צה"ל חשיבות עליונה בשמירת ערכים וטוהר מידות של חייליו  בכל האמור לחיי אדם ,גופו ורכושו..נשקו וצנעתו.

הצבא מוקיע בצורה נחרצת ביותר תצורות התנהגות שאינן הולמות את ערכי הצבא ,קודקס ערכים עליהם עמל הצבא לאורך שנים עם הפילוסוף אסא כשר-הקוד האתי של צה"ל.

הצורך והחשיבות שצה"ל רואה בקיום של הקוד הערכי ל צה"ל ,מחדד מאוד את המגבלות והסטיות מן החוק באשר למשרתים בו. ומכאן שהצבא נוהג בסלחנות מועטה כלפי אלו החורגים מן התכתיבים והקודקס הערכי הצבאי.

בנקודה כה רגישה זו נכנס עו"ד צבאי לתמונה , נקודה שאינה פשוטה, כאשר בשל אותה חשיבות הציבור רואה בצה"ל כצבא העם, מקרים בהם יש חריגות ופגיעה בחוק כמו מקרים של שימוש בלתי חוקי בנשק, מכירת ציוד ונשק לגורמים עוינים, הפקרת נשק, אונס והטרדה מינית בצבא ל חיילות על ידי חיילים אחרים או מפקדיהן, אלימות בין חיילים וכלפי אוכלוסיה אזרחית, עבירות סמים בצבא ועוד, מקרים אלו צוברים לרוב כותרות ומוקעים מכל וכל.

בתפר העדין הזה של נכסי צאן הברזל של החברה הישראלית ,צה"ל ומידותיו, פוסע לא אחת עורך דין צבאי, בין הדקויות של עבירות פליליות במהותן אשר הינן במרחב המשפט האזרחי יומיומיות ולרוב נשארות בפרופיל נמוך בהיותן במעטה האזרחי, אך מאידך גיסא צוברות הדים וסיקור בהיותן כחלק מהתנהלות של חיילים בצבא.

עו"ד צבאי נדרש לא אחת לעמוד באור זרקורים לא פשוט, הטומן בחובו לחץ של עיתונות ודעת קהל, ועדיין לבצע עבודה חכמה ,מקצועית ומהוקצעת מחד, ומאידך לשמור על אובייקטיביות מלאה בהיותו המייצג של אותו חייל אשר חרג מגבולות הקודקס הצבאי ,קוד אתי וערכי אשר שומר בצורה נוקשה וברורה על ערכי הצבא ערכיותו וטוהר המידות בו.

עורך דין צבאי שי רודה ייצג בעשרות משפטים צבאיים, בפני כלל בתי הדין הצבאיים של צה"ל. עו"ד צבאי שי רודה, כיסה קשת רחבה למדי של היבטים במשפט הצבאי ובניהם עבירות שוד וביזה בצבא, עבירות נשק ושימוש בלתי חוקי בו, עבירות סמים בצבא, עבירות אונס בצה"ל, עבירות עריקות ועוד מגוון רחב של עבירות, על חלקן ניתן לקרוא באתר זה. ניסיון רב ומקיף זה הינו חלק בחתי נפרד מארגז הכלים המשפטי, וממעטפת הייצוג אותה מעניק עו"ד צבאי שי רודה ללקוחותיו.

ניתן לעיין בפסקי דין שונים של עורך דין צבאי שי רודה בדף של פסקי דין בתחום המשפט הצבאי. קראו עוד

אולי יעניין אותך גם :

רישום פלילי מופחת | עבירות עריקות | עבירות ביזה | מתן דגימת שתן | חריגה מסמכות | עבירות נשק בצבא | חיפוש בטלפון | פסקי דין בתחום המשפט הצבאי

הצלחותיו של שי רודה מומחה למשפט צבאי:

"קצין קרבי נתפס עם סמים, הואשם וזוכה." ynet | ידיעות אחרונות 14.8.19
עורך דין צבאי שי רודה מייצג – החשד: שוחד מיני לרופאים תמורת גימלים. "ידיעות אחרונות, 15.5.18."
עורך דין צבאי שי רודה מציג – נעצרו חשודים בפרשת מרמה ושוחד בצה"ל "ישראל היום, 17.10.17"
עורך דין צבאי שי רודה מציג "חייל במודיעין תקף מינית חיילת ויצא בזול, הסיבה: זכה לשבחים על שירותו המועיל, הודה במעשה והביע חרטה. ידיעות אחרונות, 9.3.17"
עורך דין צבאי שי רודה מייצג נציג ישראל ל"מר עולם" נעצר: 11 שנה עריק מצה"ל. Ynet 24.07.16
עורך דין צבאי שי רודה מייצג קצינה שהזריקה לווריד שלה אנדרנלין כמחאה על הצבתה לשירות בדרום הארץ. חדשות וואלה, 12.08.15
עורך דין צבאי שי רודה מייצג חייל שחשוד באונס קבוצתי של חיילת. חדשות ערוץ 2, 29.4.15
עורך דין צבאי שי רודה מייצג משתמט ששרף את תא המעצר ותקף מפקדים בכוונה לברוח. חדשות וואלה, 19.02.15
עורך דין צבאי שי רודה הוציא משתמטת לתקופה של 9 שנים ללא רישום פלילי, חדשות וואלה, 13.12.14
עורך דין צבאי שי רודה זיכה חייל מהחזקה למטרת סחר של 700 גרם נייס גאי מחולק ל – 93 מנות. חדשות וואלה, 22.11.14
עו"ד צבאי שי רודה הצליח בערעור והוציא חייל שהואשם בעריקות לתקופה של 7 שנים במאסר של 6 חודשים. ידיעות תל אביב, 13.06.14
עורך דין צבאי שי רודה שחרר חייל שסחר בסמים בגלל מחדל של הפרקליטות הצבאית. וואלה! חדשות צבא ובטחון, 16.01.14
עורך דין צבאי שי רודה זיכה חייל בהחזקה ושימוש בסם. ידיעות אחרונות, 25.6.13
עורך דין צבאי שי רודה מייצג מפקד בדרגת רס"ן שהכה חייל בעת ששפט אותו. חדשות וואלה, 30.5.13
עורך דין צבאי שי רודה הוציא משתמטת מצה"ל במשך 6 שנים במאסר של 4 ימים. ידיעות תל אביב, 19.4.13
עורך דין צבאי שי רודה הוציא נגד בשירות קבע שהטריד מינית חיילות בשלושה חודשים בעבודות צבאיות. וואלה חדשות, 27.3.13
עורך דין צבאי שי רודה מייצג חייל שנמלט ברכב מבלשים סמויים לאחר שמצאו אצלו סמים. חדשות וואלה, 9.3.13
עורך דין צבאי שי רודה הוציא חייל שמכר קוקאין לסוכן סמוי בתשעה חודשי מאסר. ידיעות ת"א, 04.01.13
עורך דין צבאי שי רודה הוציא לוחם מחטיבת כפיר שהשתתף בזובור על לוחם צעיר במאסר של 58 ימים. ישראל היום, 21.8.12
עורך דין צבאי שי רודה הוציא משתמטת מצה"ל במשך 12 שנים במאסר של 23 ימים. ידיעות השרון, 1.6.12
עורך דין צבאי שי רודה מייצג משתמטת מצה"ל במשך 12 שנים. ידיעות השרון, 18.5.12
עורך דין צבאי שי רודה הוציא חיילת שזייפה עשרות גימ"לים ונעדרה מהשירות לתקופה ארוכה בשלושה חודשים בעבודות צבאיות. ישראל היום, 13.11.11
עורך דין צבאי שי רודה ביטל פסק דין משמעתי של 28 ימי מאסר בפועל בגין איום בהתאבדות. ישראל היום, 14.8.11
עורך דין צבאי שי רודה מייצג חיילת שהוציאה מסמכים סודיים ביותר מצה"ל. ידיעות אחרונות, 11.10.10
עורך דין צבאי שי רודה מייצג לוחם מחטיבת גבעתי שחשוד בגניבת כרטיס האשראי מפלסטיני במהלך מבצע עופרת יצוקה. מעריב, 12.5.09
עורך דין צבאי שי רודה שחרר לוחם מחטיבת גולני שחשוד באונס באמצעות סם האונס. מעריב, 09.07.09
עורך דין צבאי שי רודה מייצג לוחם מחטיבת גבעתי שחשוד בביזה במבצע עופרת יצוקה. 11.5.09, YNET
עורך דין צבאי שי רודה הוציא נאשם בעשרים שנים עריקות מצה"ל בשמונה חודשי מאסר. 4.3.09, YNET

כותב המאמר הינו עורך דין צבאי שי רודה בעל משרד עורכי דין מת"א המתמחה במשפט הפלילי על כל רבדיו.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד צבאי רודה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

שד' שאול המלך 8,
בניין "בית אמות משפט", תל אביב
טל': 6938555 – 03, פקס: 6938557 – 03,
נייד: 2292229 – 050
דוא"ל: shairodalaw@gmail.com

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.