עורך דין פלילי שי רודה מייצג קטין שפרץ בעזרת כלי פריצה שסיפק לו שוטר. זמן חולון בת ים, 21.11.08

כותרת הכתבה – שוד לאור

שלושה קטינים, תושבי בת ים, פרצו לארון חשמל בעיר בכדי שיוכלו לשחק עוד קצת. לא תאמינו מי נתן להם את הכלי לפריצה.

קטין פרץ לארון חשמל עו׳׳ד פלילי צבאי שי רודה