שימוע פלילי

שימוע: מהו שימוע פלילי?

כאשר מוצא תובע מוסמך עילה להגשת כתב אישום מתוך מציאת ראיות שבאמצעותן ניתן להוכיח את אשמת הנאשם, ומתוך הנחה כי קיים עניין לציבור, יוכל אותו תובע להגיש כתב אישום נגד אותו נאשם. על התובע להיות מוסמך על־ידי היועץ המשפטי לממשלה כדי שתהיה באפשרותו להגיש את אותו כתב אישום.

מהלך של הגשת כתב אישום נגד אדם הוא פעולה משמעותית ביותר אשר תגרום לתהפוכות של ממש בחייו. לכן, קיימת חובת יידוע של החשוד בטרם תתבצע ההגשה. על־פי חוק סדר הדין הפלילי סעיף 60א[1], מרגע מתן ההודעה ועד תום תקופה של שלושים יום, יכול אותו אדם החשוד בביצוע עבירות פשע להציג את עמדתו בפני הפרקליטות. במעמד זה יסביר מדוע אין להגיש נגדו את כתב האישום. הליך זה נקרא שימוע פלילי.

 

מה צריך לעשות לפני שימוע פלילי?

כאמור, בטרם יוגש נגד החשוד כתב אישום, ישלח אליו מכתב יידוע המעניק לו טווח פעולה של שלושים יום, שבו יוכל להכין את טיעוניו כנגד הגשת כתב האישום. מעמד הצגת הטיעונים מול הפרקליטות אשר נקרא שימוע פלילי הוא זכות בסיסית שאין כל יכולת לפסוח עליה, אלא במקרים מאוד מסוימים המוגדרים בחוק.

במהלך שלושים הימים צריך החשוד להכין את טיעוניו באמצעות שימוש בחומרי החקירה. מומלץ ואף הכרחי להתחיל בבניית מערך הטיעונים מיד עם קבלת ההודעה. ישנה זכאות לאדם החשוד בביצוע עבירות פליליות לייצג את עצמו בפני הפרקליטות, אך הדבר ללא ספק יהיה בעוכריו בשל חוסר ההיכרות שלו עם סעיפי החוק השונים, פסיקות שנקבעו בעבר העשויות לתמוך בטענתו, וכמובן שיתכן כי אינו יודע כלל מהם הזכויות בשימוע הפלילי.

 

היערכות לשימוע פלילי – פנייה לעורך דין פלילי

שימוע פלילי הוא הזדמנות פז המאפשרת לחשוד בפשע להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. זוהי הזדמנות שאין להקל בה ראש, ולכן יש להיעזר בכל כלי משפטי העשוי לסייע בתהליך. מומלץ לפנות לייעוץ מטעם עורך דין פלילי מנוסה, שמכיר את החוק על בוריו, ויוכל להרכיב עבור החשוד את האסטרטגיה הטובה ביותר, וגם לייצגו במהלך השימוע במקצועיות.

עורך הדין רשאי לרכז ולצלם את חומרי החקירה שאסף התובע לצורך בניית הטענות המשפטיות. מתוקף ניסיונו של עורך הדין, ובשל היכרותו עם החוק והתקדימים המשפטיים, הוא יוכל להפריד בין העיקר והטפל שבחומרים המשפטיים כדי לזרז את התהליך.

 

מי אינו זכאי לשימוע פלילי?

ישנם שלושה מקרים שבהם על־פי חוק אין חובה להעניק לחשוד אפשרות להגן על עצמו בטרם יגיש נגדו התובע כתב אישום. ראשית, על פי סעיף 60א[2] לחוק סדר הדין הפלילי, אדם אשר היה תחת מעצר בעת שהועברו נגדו חומרי החקירה לפרקליטות, אין חובה להעניק לו את זכות השימוע. שנית, שמורה לפרקליט המחוז או יחידת התביעות הזכות להגיש קדם אישום גם בטרם תום שלושים הימים ואפילו ללא הודעה מוקדמת, אם יציגו נסיבות מצדיקות. שלישית, ישנן עבירות כגון אלימות במשפחה שעליהן לא חלה חובת השימוע.

 

מהן העילות המאפשרות סגירת תיק לאחר שימוע?

לפי תיקון 82 של סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, קיימות שלוש עילות בגינן יכולה להתקבל ההחלטה שלא להגיש כתב אישום. העילה הראשונה לסגירת התיק היא חוסר ראיות להוכחת אשמת החשוד. עילה שנייה לאי הגשת כתב אישום היא מתוקף חוסר עניין לציבור. העילה השלישית המצדיקה הפסקה של הליך משפט פלילי היא כאשר העברה שאותה ביצע לכאורה החשוד, אינה מצדיקה בחומרתה ענישה פלילית.

[1]  (ד) חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי העניין, רשאים להאריך את המועד האמור.

[2] (ז) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שבעת העברת חומר החקירה היה נתון במעצר, והוגש נגדו כתב אישום בתקופת מעצרו.

 

אם קיבלתם מכתב יידוע לחשוד בעבירה פלילית, חשוב להתקשר במהירות לעו"ד פלילי מנוסה.

עורך דין פלילי שי רודה מומחה בייצוג בשימוע לפני הגשת כתב אישום, צרו עמו קשר עוד היום במס' 050-2292229

כותב המאמר הינו עורך דין פלילי שי רודה בעל משרד עורכי דין בת"א המתמחה במשפט הפלילי על כל רבדיו.

לייעוץ נוסף ניתן לפנות לעו"ד פלילי רודה באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר זה, או באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה:

שד' שאול המלך 8,
בניין "בית אמות משפט", תל אביב
טל': 6938555 – 03, פקס: 6938557 – 03,
נייד: 2292229 – 050
דוא"ל: shairodalaw@gmail.com

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לשום מקרה. אין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.