עורך דין צבאי שי רודה – המכה את המכה פטור. בית המשפט ביטל הרשעה של מהנדס בעבירת אלימות. "ישראל היום, 5.11.17"

המכה את המכה פטור. בית המשפט ביטל הרשעה של מהנדס בעבירת אלימות. "ישראל היום, 5.11.17"

תושב המרכז שחבט באגרופו באדם שהתעלל בו