30 חודשי מאסר לרופא שביצע עבירות מין בילדים. Ynet – 16.2.2020

"30 חודשי מאסר לרופא שביצע עבירות מין בילדים". Ynet 16.2.2020

30 חודשי מאסר לרופא שביצע עבירות מין בילדים. Ynet - 16.2.2020