"צעיר זוכה מתקיפת חברתו עקב עדויות סותרות שלה ושל חברתה". פוסטה 19.2.2020

"צעיר זוכה מתקיפת חברתו עקב עדויות סותרות שלה ושל חברתה". פוסטה 19.2.2020

"צעיר זוכה מתקיפת חברתו עקב עדויות סותרות שלה ושל חברתה". פוסטה 19.2.2020