כל המידע אודות היעדר רישום פלילי

לפני שנדבר על העדר רישום פלילי במשטרה כדאי שנבין מהו הרישום הפלילי. רישום פלילי הוא רישום במשטרה של כל עבירה שבגינה אדם מורשע, ורישום כזה נשאר עוד שנים רבות לאחר מכן. רישום כזה הוא לא רק תיעוד של מה שהיה אלא גם כזה שיכול להפוך למכשול עבור המורשע לעוד שנים רבות מאוחר יותר.

כך לדוגמא אם הוא ירצה להתקבל לעבודה במערכת הביטחון כמו שירות הביטחון הכללי, יש סיכוי גבוה שהוא לא יתקבל בגלל אותו רישום. העדר רישום כזה הוא תנאי ראשוני לקבלה לעבודה במקומות שונים.

רישום פלילי VS רישום משטרתי

יש לא מעט אנשים שמתבלבלים בין שני אלו אך מדובר על שני רישומים שונים בתכלית. רישום משטרתי הוא רישום של תיק שהיה פתוח אך נסגר בגלל שלא היו ראיות לאישום אך הוא בשום פנים ואופן אינו זיכוי. רישום משטרתי הוא רישום שניתן לבקש את מחיקתו לאחר כמה שנים, מסיבות שונות, באמצעות עורך דין פלילי שמבקש לשנות את סיבת סגירת התיק.

עורך דין פלילי יבקש מסיבה כזו או אחרת כמו הזמן שעבר מאז, העדר הסתבכויות נוספות של הרשום וכדומה. רישום פלילי לעומת זאת הוא רישום של עבירה שבגינה אדם מורשע בבית משפט ורישום כזה אי אפשר לשנות עד תום תקופת ההתיישנות והיחיד שיכול לבטל את הרישום הוא נשיא המדינה.

למה העדר רישום כזה כל כך חשוב?

העדר רישום פלילי במשטרה יכול למנוע לא מעט סגירות של דלתות. כפי שציינו רישום פלילי יכול להוות בעיה במקומות עבודה שונים, ויש לא מעט כאלו שזכאים לעיין ברישום הפלילי. בין היתר ניתן למצוא ביניהם את המשטרה הצבאית, בטחון שדה של צה"ל, שירות הביטחון הכללי, המוסד וכמובן המשטרה. מעבר לכך ישנם גם גופים נוספים אשר רשאים לעיין ברישום הפלילי, גופים שבוחנים כשירות לתפקידים שונים, גופים שמעניקים רישיונות לעיסוקים שונים וכדומה. לפיכך, רצוי אם כן להיות ללא רישום פלילי.

ומה לאחר תום תקופת ההתיישנות?

ישנה אם כן תקופת התיישנות שלאחריה רוב הגופים לא יכולים לקבל מידע על רישום פלילי. אך גם לאחריה ישנה תקופה מסוימת, תקופה בה המשטרה והשב"כ יכולים לקבל לידיהם את הרישום ולהעביר אותו לבית המשפט, לוועדות מינויים לשפיטה ואחרים. לאחר סיומם של 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות ההרשעה נמחקת לגמרי ואי אפשר לגשת אליה כמו גם אי אפשר להתייחס אליה במשפטים הבאים ובמצבים אחרים.

את תקופת ההתיישנות אם כן רק אדם אחד במדינה יכול לקצר והוא נשיא המדינה, כמו גם מחיקת רישום פלילי לגמרי בתוך התקופות שהוזכרו.
מקובל לחשוב אם כן שרישום פלילי הוא לכל החיים אך בפועל זה לא כך. יש תקופת התיישנות בה מצטמצמת הגישה לרישום ואחריה ישנה מחיקה מלאה של הרישום הפלילי.