האם הפרת זכויות יוצרים היא עבירה פלילית?

בישראל יש הגנה כבר שנים רבות על זכויות יוצרים בארץ. המסקנה שניתן להסיק היא שיש הבנה והכרה שזכויות יוצרים, לאדם היוצר יצירה, הם חלק בלתי נפרד מקניין היוצר. לזכויות יוצרים יש צורך בהגנה ודרוש עונש ראוי על מי שמפר אותם. ב2007 נחקק חוק יוצרים חדש. האם הפרת זכויות יוצרים היא עבירה פלילית? האם מדובר במאסר למי שמפר אותם או רק בקנס או פיצוי כספי?

הפרת זכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים

החוק החדש בעניין זכויות יוצרים מביא אתו מגוון של שינויים. להלן עיקריי החוק:

  • דרישת המקוריות – החוק מגן רק על יצירה שהיא מקורית. יצירה שהועתקה על פי חוק, גם אם ברשות, לא נחשבת ליצירה מקורית.
  • דרישת הקיבוע – היצירה המקורית חייבת להיטבע בחפץ שמוכיח אותה.
  • פרסומים רשמיים – החוק קובע כי אין זכויות יוצרים על פרסום רשמי כמו חוק או תקנה, פסק דין וכו'.
  • העמדה לרשות הציבור – זכות נוספת שהיא חדשה עבור היוצר, מקנה ליוצר יכולת להעמיד את יצירתו לרשות הציבור כאוות נפשו.
  • תקופת הזכות – לפי קביעת החוק החדש, זכות היוצר חלה על היוצר למשך כל זמן שהוא חי ועד שבעים שנה אחרי שנפטר.

הענישה על הפרת זכויות יוצרים

מי שמפר זכויות יוצרים מחויב לשלם קנס ועשוי לקבל סנקציה פלילית ואף ישב בבית הסוהר לתקופה של עד חמש שנים. מי שנפגע מהפרת זכות יוצר יכול לקבל פיצוי כספי בסך שיגיע עד ל- 100,000 ₪. האפשרות של לקבל פיצוי ללא הוכחת  של נזק מבטאת באופן מושלם את החשיבות של שמירה על זכויות יוצרים. קבלה של פיצוי ללא כל צורך להוכיח מה הנזק שנגרם קיימת בשל ההבנה וההכרה שהוכחת הנזק במקרה כזה של הפרת זכויות יוצרים, אינה משימה כזו קלה והקושי שקיים בלהוכיח מה מידת הנזק לא מבטל את הזכות של מי שנפגע לקבל פיצוי.

הביקורת שקיימת נגד השינוי  טוענת שביטול מוחלט של רף מינימאלי מזיז את כף המאזניים לטובתו של הזכות כן לעשות שימוש ביצירות, מעל המידה ופוגע גם בחשיבות של השמירה על זכויות יוצרים.

עוד על זכויות יוצרים באתר של עמית וולף

למידע נוסף אודות עבירות פליליות > לחצו כאן