תוכן עניינים [הצג]
עבירות מין (עבירת אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה) הינן מהחמורות שבעבירות, והן מחולקות לכמה קטגוריות, ישנן את עבירות מין אשר ממוקמות בעבירות מין היותר חמורות, כגון: עבירת אונס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה (קטינה מעל גיל 14 ומתחת לגיל 16), עבירות מין במשפחה או בידי אחראי על חסר ישע. וישנן את עבירות מין אשר ממוקמות בקטגוריה של עבירות מין הפחות חמורות, כגון: מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי.

מהי עבירת אונס?

עבירת אונס היא בעילת אישה שלא בהסכמתה החופשית; בהסכמת האישה שהושגה במרמה; כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים אף בהסכמתה; תוך ניצול היות האישה חולת נפש או לקויה בשכלה.

עו"ד פלילי שי רודה מסביר על עבירות אונס, מעשה סדום ומעשה מגונה:

הדעה הרווחת היא שעבירת אונס מתבצעת רק כאשר מחדירים את איבר המין הגברי לתוך איבר המין הנשי, אולם לא כך הדבר, עבירת אונס מתקיימת גם כאשר מחדירים איבר מאיברי הגוף (גם אצבע נחשבת כאיבר גוף) או חפץ לאיבר המין של האישה.

מהו מעשה סדום?

גם כאן הדעה הרווחת הינה שמעשה סדום מתבצע רק כאשר מכניסים את איבר המין הגברי לפי הטבעת של אדם (גבר לא יכול לאנוס גבר רק לבצע בו מעשה סדום) אולם לא כך הדבר, מעשה סדום מתקיים גם כאשר מחדירים איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.

העונש על עבירת אונס:

לפי סעיף 345 (א) לחוק העונשין - העונש על עבירת אונס הינו מאסר של עד שש עשרה שנים. ואולם, לפי סעיף 345 (ב) לחוק העונשין - אם עבירת אונס התבצעה בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים; באיום בנשק חם או קר; תוך גרימת חבלה גופנית; תוך התעללות באישה, לפני האונס, בזמן האונס או אחרי האונס; בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו לביצוע אונס, העונש הינו מאסר עד 20 שנים.

עונש מזערי - מי שהורשע בעבירת אונס עונשו לא יפחת מרבע העונש המרבי, אלא בנסיבות אישיות קשות ביותר.

העונש על מעשה סדום:

לפי סעיף 347 (ב) לחוק העונשין - העונש על מעשה סדום הינו מאסר של עד שש עשרה שנים. ואולם לפי סעיף 345 (ב) לחוק העונשין - אם מעשה הסדום בוצע בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים; באיום בנשק קר או חם; תוך גרימת חבלה גופנית; תוך התעללות באישה, לפני מעשה הסדום, בזמן מעשה הסדום או אחרי מעשה הסדום, בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחדיו לביצוע מעשה הסדום, העונש הינו מאסר עד 20 שנים.

עונש מזערי - מי שהורשע במעשה סדום עונשו לא יפחת מרבע העונש המרבי, אלא בנסיבות אישיות קשות ביותר.

חשוב מאוד: לפני חקירה במשטרה בגין עבירת מין כלשהי יש להתייעץ עם עורך דין פלילי שמתמחה במשפט הפלילי. עורך דין פלילי מקצועי ייעץ לך כיצד להתנהג בחקירה הפלילית שמנהלת כנגדך במטרה ובכך יכול למנוע ממך הרבה עוגמת נפש בעתיד. עורך דין פלילי מקצועי יכול למנוע את מעצרך והכי חשוב, עורך דין פלילי מקצועי יכול למנוע הגשת כתב אישום כנגדך בעתיד.

וזכרו, הרבה יותר קל לתקן בעיה בהתחלה, ככל שעובר הזמן כך יהיה יותר קשה לתקן את הבעיה. יש להתייעץ עם עורך דין פלילי ישר לאחר ביצוע העבירה או לפני חקירה במשטרה, ככל שהזמן עובר אתם יכולים לעשות טעויות את המחיר עליהן תשלמו בחופש שלכם.

הצלחות של עו"ד פלילי שי רודה בתחום עבירות מין: