"התוקף גנב – זכאי. שלושה נאשמים זוכו מתקיפה ואיומים של גנב משאית. ישראל היום, 26.10.16"

"שלושה נאשמים זוכו מתקיפה ואיומים של גנב משאית. ישראל היום, 26.10.16"