פרשת המטענים: הררי ובן דוד יישארו במעצר. ישראל היום, 24.02.17

פרשת המטענים: הררי ובן דוד יישארו במעצר. ישראל היום, 24.02.17